Печат
ПДФ

Необходими документи

Полезна информация за клиенти на СТМ “Лабора - 2005”

Документи, които е необходимо да имате в наличност във фирмата, както и на всеки Ваш обект да за да покажете пред контролните органи на Инспекцията по труда:

  1. Екземпляр от Правилник за вътрешния трудов ред;
  2. График за отпуските през календарната година, който се изготвя до 31 декември на предходната;
  3. Заповед за длъжностни лица, които ще представляват управителя от предприятието или съответния обект пред контролните органи на Инспекцията по труда;
  4. Заповед за работното време;
  5. Заповед за полагане на извънреден труд;
  6. Ревизионна книга.

За предприятия и фирми с различна от нормалната продължителност работна смяна и работно време е необходимо и:

  1. Заповед за сумирано изчисляване на работното време;
  2. Поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Посочените документи се изискват от длъжностното лице, което представлява управителя при проверка от Инспекцията по труда.